Boerderij 't Geertje

natuurbeheer

Al sinds 1968 heeft 't Geertje het park naast het erf, het provinciaal Noord-Aa gebied in onderhoud. Dit is een gebied van ongeveer 6 hectare. Het provinciale stuk is heel divers in biotopen (open kruidenrijk grasland, verschillende bosschages, 2 waterpoelen een brede rietkraag en in de vroege zomermaanden een bloemrijk pad op de dijk. Al deze verschillende biotopen bieden plek voor vele insecten, vlinders, libellen, kikkers, salamanders, vleermuizen en vogels.

Naast het bewaken en versterken van de natuurlijke kwaliteiten die het Noord-Aa gebied bezit is het ook onze taak om de natuur beleefbaar te maken. Het provinciaal gebied is namelijk ook toegankelijk voor publiek. 

 

bewaken en versterken van natuurlijke kwaliteiten

In het onderhoud van het park is het maaibeleid doorslaggevend voor het behoud van al die verschillende biotopen. Bosranden maaien we om en om zodat er altijd lang gras is voor insecten en kleine vogeltjes. Bosranden laten we organisch overlopen wat ook ten goede komt aan het habitat van fauna en zo zijn we altijd bezig om het park zo te beheren dat het flora en fauna ten goeden komt.


voedselbos

In het park waren vele zieke Essen aanwezig waarvan we de meesten in 2018 hebben gekapt. Op de lege plekken hebben we bomen en struiken met eetbare vruchten aangeplant: het zogenaamde voedselbos. Dit heeft de biodiversiteit enorm verhoogd: voor insecten en vogels, maar ook voor wandelaars die thuis graag nog even nagenieten met een bakje nootjes of bessen.

Waar zieke Essen geen gevaar vormen voor wandelaars hebben we ze laten staan. Dood hout is namelijk ook een belangrijke biotoop voor een heel aantal insecten en vogels.