Boerderij 't Geertje

bijenlinten

We horen het al jaren: alle chemische bestrijdingsmiddelen, verstening van tuinen en bebouwing doen geen goed aan de insecten en dan met name de wilde bijen die zo belangrijk zijn voor de bevruchting van de vruchten.

De Groene Klaver; een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers, maakt zich met hun project 'Groene Linten Bijenlandschap' hard om met boeren zoveel mogelijk zaden in te zaaien waar wilde bijen baat bij hebben. Wij zijn één van de boeren met wie ze samenwerken. Ook wij proberen zoveel mogelijk stroken en hoeken in te zaaien met 'bijenmengsels.