Boerderij 't Geertje

natuur

Boerderij 't Geertje werkt geheel biologisch. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid, weidevogels, slootkanten en kleine landschapselementen. Streven is om natuurlijke kringlopen zo veel mogelijk te herstellen / verbeteren. Wij vinden het heel belangrijk om mensen hiermee in contact te brengen en om uiteindelijk met elkaar te streven om ons leven zo in te richten dat we vooral in de kringloop van de natuur leven in plaats van hier tegenin te gaan.

Dit doen we in samenwerking met  De Groene Ontmoeting