Boerderij 't Geertje

De Groene Ontmoeting

Om alle natuurdoelen te behalen hebben wij stichting De Groene Ontmoeting opgericht. Zij wordt maatschappelijk gedragen met vrijwilligers en donateurs die graag een steentje bijdragen om natuur te behouden, te versterken en beleefbaar te maken.

De Groene Ontmoeting is een gebiedsconcept, waarbij beleving, eten, leren en beheer vanuit de kringloopgedachte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Activiteiten zijn:

  • ontwikkelen van groen projecten
  • onderhoud van het voedselbos en de verschillende natuur gerichte recreatieve voorzieningen
  • onderhoud van het bietenveld en onkruid steken in het grasland om 't Geertje te helpen zo natuurlijk mogelijk te boeren
  • organiseren van natuureducatie activiteiten
  • naamsbekendheid genereren op markten

Het volgende project die we met De Groene Ontmoeting gaan oppakken is het creëren van een permacultuurtuin.

Meer informatie of interesse om ook mee te doen aan De Groene Ontmoeting? Zie de website